Մաթեմատիկա դասարանական 10.09.21

94. Մեծ թվերը գրի առնելու համար օգտագործում են կրճատումներ

ա) 504071223=504մլ. 71 հազ. 223

բ) 302մլն 35հազար =302035000, 93մլրդ 701մլն 96Հազ. 93070196000

1մլրդ 200հազ. = 100000200000, 65մլրդ 5մլն 693հազ=65000500693

96. Երկրից Լուսին հեռավորություն երեք հարյուր ութսուն չորս հազար երկու կիլոմետր է: Գրեք այդթիվը թվանշաններով.

Պատ.՝ 384002կմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s