Բնագիտություն 07.09.21

Առաջադրանք

  1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։

Երկրի մակերևույթից անընդհատ ջուրը գոլորշիանում է բարձր ջերմաստիճանի պատճառով, բարձրանում է վերև և դառնում ամպ: Իսկ հետո ամպից ջուրը թափվում է անձրևի կամ ձյան տեսքով, և նույն երևույթը կրկնվում է:

  1. Ըստ դասանյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ:
կենդանիանկենդան
ուսուցիչհամակարգիչ
ծառտետր
Գայլսեղան
Ձուկմոլորակ
մեղումուրճ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s