Հայրենագիտություն

 1. Ինձ թվում է որ առաջին նկարը մարդ է
  2 ինձ թվում է որ երկրորդ նկարը ինչ որ հնադարյան հիմնական գործիք է:
  3 Ինձ թվում է երրորդ նկարում պատկերված է նախնադարյան ոչխար.
  4 փորելու գործիք
  5 օձ
  6 քարը մշակելու համար գործիք
  7 ծովի ալիքներ

1 ջահ, դրոշ

2 ձուկ

3 շոր

4տերև

5բնություն

6ցորեն

7արտեր դաշտ

8ջրի աղբյուր

9հին կոշիկ

10ծառ որի վր մարդիկ ապրում էին

Մաթեմատիկա դասարանական 30.09.21

338. Գրքում կա 532 էջ: Տղան ամեն օր կարդում է 37 էջ: Կկարողանա նա կարդալ ամբողջ գիրք 2 շաբաթում:

2×7=14

14×37=518

532<518

Պատ.՝ ոչ չի հասցնի

340. Գնեցին 10 տուփ քաղցրավենիք յուրաքանչյուրը 1600 դրամով, և 5 միանման տորթ: Այդ ամենի համար վճարեցին 36000 դրամ: Քանի դրամ վճարեցին մեկ տորթի համար:

1600×10=16000

36000-16000=20000

20000:5=4000

Պատ.՝ 400 դրամ

343. Դահլիճում կար 20 կարգ: Երբ յուրաքանչյուր կարգում եղած տեղերի քանակն ավելացրից 5-ով, դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540. Սկզբում քանի տեղ կար յուրաքանչյուրում:

Լուծում

20×5=100

540-100=440

440:20=22

Պատ.՝ 22 տեղ կար յուրաքանչյուրում

329. Հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

ա)7x(3+7)x(5+7)x2=1680

բ)4x(9+4)x(11+4)x3=2340

գ)25x(2+25)x(3+25)x5=130000

Русская язык 30.09.21

Образец: Карен рисует дерево. – Кто рисует дерево?

 1. Ученики изучают русский язык.

Кто изучают Руский язык ?

 1. Армен очень любит читать книги о
  животных.

Кто очень любит читать книги о животныь ?

Анаит пишет контрольную по математике.

Кто пишет контрольную по математике

4. Девочка слушает
музыку.

Кто слушает
музыку

5. Клетка с попугаем стоит на столе.

Кто с попугаем стоит на столе.

Մաթեմատիկա դասարանական 29.09.21

305. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

ա)3x(4×5)=60

բ)(25×4)x7=700

գ)(20×10)x17=3400

դ)(24x(38×5)=4560

ե)(72×6)x0=0

զ)(15×4)x11=660

317. Չվացուցակի համաձայն ավտոբուս ուղերթի տևողությունը 5ժամ է: Կկարողանա արդյոք ավտոբուսը առանց ուշացման տեղ հասնել, եթե նրա արագությունը 55կմ/ժ է, իսկ ճանապարհի երկարությունը 270կմ է:

Լուծում

55×5=275

275-270=5

Պատ.՝ այո

318. Գրապահարանի երկու դարակներում կա 138 գիրք: Եթե առաջին դարակից վերցնեն 7 գիրք, իսկ երկրորդից 11, ապա դարակներում հավասար քանակներով գրքեր կմնան: Քանի գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

Լուծում

7+11=18

138-18=120

120:2=60

60+7=67

60+11=71

Պատ.՝ մեկ գիրքը ունի 67 գիրք, մյուս գիրքը ունի 71 գիրք

The cat and her strong friends

Once there lives a cat. She thinks, “The lion is the strongest of all the animals. It is good to have strong friends. I shall(will) go to the lion and make friends with him”. So the lion and the cat become friends for many, many days. Once they go for a walk together and meet an elephant. The lion begins to fight with the elephant and the elephant kills him. The cat is very sorry. “What shall I do?” she thinks. “The elephant is stronger than the lion. I shall go to the elephant and make friends with him.” So they become friends for many, many days.

Once they go for a walk and meet a hunter. The hunter shoots at the elephant and kills him. The cat is sorry, but she thinks, “The man is stronger than the elephant, I see.” So she asks the hunter, “May I go with you?” “All right, let’s go home together,” he says. They come to the man’s home. His wife meets him and takes his gun from him. The cat sees that and thinks: “Oh, the woman is the strongest of all! She can take the hunter’s gun from him, and he does not fight with her. He does not even say a word!” The man sits down at the table and the woman goes to the kitchen. The cat goes to the kitchen too. She decides to stay with the woman forever.

That’s why you always see a cat in the kitchen at a woman’s feet

Մաթեմատիկա տնային 28.09.21

293.Ջոկում կա 10զինվոր: Դասակը բաղկացած է 4 ջոկից, վաշտը 4 դասակից, գումարտակը 4 վաշտից: Քանի զինվոր կա գումարտակում

Լուծում

4×10=40

40×4=160

160×4=640

Պատ.՝ 640 զինվոր կա գումարտակում

295.

Տղան 2 րոպեում քաղում է 12 խնձոր, իսկ աղջիկը 3 րոպեում 15 խնձոր: 5 րոպեում քանի խնձոր կքաղեն աղջիկն ու տղան միասին:

Լուծում

15:3=5

5×5=25

12:2=6

6×5=30

30+25=55

Պատ.՝ 55 խնձոր

297. Բժիշկը հիվանդին հանձնարարել է օրը 3 անգամ 2-ական հաբ խմել: Տուփի մեջ կա 60 հաբ: Քանի օր կբավականացնեն հիվանդին այդ հաբերը:

Լուծում

3×2=6

60:6=10

Պատ.՝ 10 օր կհերիքի

299. Երկու քաղաքների հեռավորությունը 400կմ է: Երկու գնացքները դուրս եկան այդ քաղաքներից իրար ընդառաջ: Առաջին գնացքը 1 ժամում անցնում էր 40կմ: Երբ երկրորդ գնացքին 30կմ էր մնացել մինչև ճանապարհի կեսն անցնել առաջինի շարժվելուց անցել էր 3 ժամ: Որքան էր գնացքների հեռավորությունն այդ պահին:

Լուծում

400:2=200

200-30=170

40×3=120

120+170=290

400-290=110

Պատ.՝ 110 կմ է տարբերությունը

Մաթեմատիկա դասարանական 28.09.21

292. Երկու պահեստներից յուրաքանչյուրում կա 35 արկղ օճառ: յուրաքաչյուր արկղում կա 90 օճառ: Ընդամենը քանի օճառ կա երկու պահեստներում միասին:

Լուծում

35×2=70

70×90=6300

Պատ.՝ 6300

294. Ճոպանուղում օրական կատարվում է 20 ուղերթ: Քանի մարդ կարող է օգտվել ճոպանողուց 1 շաբաթում, եթե խցիկում տեղավորվում է 15 մարդ:

20×15=300

300×7=2100

296. Ինչպես կփոխվի երեք գումարելիների գումարը, եթե մի գումարելին մեծացնենք 17-ով, իսկ մեկ ուրիշը փոքրացնենք 5-ով

17-5=12

Պատ.՝ 12-ով կշատանա

298. Բնակարանն ունի երեք սենյակ, խոհանոց և նախասենյակ: Սենյակներից երկուսը նույն չափերն են, իսկ երրորդն ավելի մեծ է: Մեծ սենյակն ունի 4 լուսամուտ, փոքր սենյակներից յուրաքանչյուրում 2 անգամ պակաս, քան փոքր սենյակը: Նախասենյակում լուսամուտ չկա: Ընդամենը քանի լուսամուտ կա բնակարանում:

4:2=2

2+2=4

2:2=1

4+4+1=9

Պատ.՝ 9

300. Ինչ թվանշաններ կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 103<113

բ) 645>644

գ) 128<129

դ) 129<139

ե) 0<1

զ) 90918>90909

English 09.26.21

 1. Giraffes are taller than people.
 2. People are funnier than elephants.
 3. Teacher’s work is nicer than the programmer’s work.
 4. Ann is more beautiful than Lilit.
 5. Hasmik is slimmer than Diana.
 6. Winter is colder than summer.
 7. Forest is better than Zoo.
 8. Mathematics is easier than English.
 9. Eagle is more careful than crow.
 10. Your picture is worse than Mike’s.

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ: ՊԱՐԶ ԵՎ ԲԱՐԴ ՆՅՈՒԹԵՐ

Բնության մեջ գոյություն ունեն ատոմների տարբեր տեսակներ, որոնք զանազանվում են իրենց զանգվածով, չափերով, միջուկի կառուցվածքով:

Ատոմների որոշակի տեսակը կոչվում է քիմիական տարր:Ներկայումս հայտնի է 118 քիմիական տարր: Դրանցից վերջին մի քանիսի հայտնագործման մեջ մեծ է մեր հայրենակից, Ռուսաստանի գի­տությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, պրոֆեսոր Յուրի Հովհաննիս­յանի դերը:

Տարրերի ատոմները միանում են նույն կամ այլ տարրի ատոմներին՝ առաջացնելով պարզ և բարդ նյութեր:

Մեկ քիմիական տարրի ատոմներից կազմված նյութերը կոչվում են պարզ:

Օրինակ՝ ազոտը, թթվածինը, ծծումբդը, երկաթը, պղինձը, ոսկին պարզ նյութեր են, քանի որ կազմված են համապատասխանաբար միայն ազոտ, թթվածին, ծծումբ, երկաթ, պղինձ, ոսկի տարրերի ատոմներից: Ինչպես տեսնում եք՝ պարզ նյութի անվանումը սովորաբար (բայց ոչ միշտ) համընկնում է տարրի անվանման հետ:

Պարզ նյութերի մեջ տարբերում են մետաղներ և ոչ մետաղներ: Ձեզ հայտնի են մեծ թվով մետաղներ՝ երկաթը, ալյումինը, պղինձը, կապարը, արծաթը, ոսկին և այլն:

Մետաղները կարելի է տարբերել ոչ մետաղներից իրենց ընդհանուր հատկություններով: Այսպես՝ մետաղները սովորական պայմաններում պինդ նյութեր են (բացառությամբ սնդիկի, որդ հեղուկ է): Մետաղները լավ ջերմաէլեկտրահաղորդիչներ են: Պղնձից, ալյումինից, արծաթից, ոսկուց պատրաստում են հաղորդալարեր: Դրանք պլաստիկ են՝ մաքուր մետաղից պատրաստած ձողը հնարավոր է «ծեծել», դարձնել թիթեղ: Մաքուր վիճա­կում մետաղները սովորաբար փայլուն են:

Ոչ մետաղների մեջ կան ինչպես պինդ (ծծումբ, ածխածին, ֆոսֆոր), այնպես էլ՝ հեղուկ (բրոմ) և գազային (ազոտ, ջրածին, թթվածին) նյութեր: Պինդ ոչ մետաղները սովորաբար պլաստիկ չեն, դրանք փխրուն են: Ոչ մետաղներն էլեկտրական հոսանք չեն հաղորդում (բացառություն է ածխածինը), վատ ջերմահաղորդիչներ են:

Մեկից ավելի քիմիական տարրերի ատոմներից կազմված նյութերը կոչվում են բարդ:

Օրինակ՝ ածխաթթու գազը կամ ջուրը բարդ նյութեր են: Առաջինը կազմված է ածխածին և թթվածին, երկրորդը՝ ջրածին և թթվածին տարրե­րի ատոմներից:

Բարդ նյութերն այլ կերպ անվանում են քիմիական միացություններ:

Քիմիական տարրերի ատոմները քիմիական փոխազդեցությունների ընթացքում չեն անհետանում, մեկ միացությունից կարող են մի այլ միացու­թյան բաղադրության մեջ անցնել:

Ամեն քիմիական տարր ունի իր նշանը և անվանումը: Քիմիական տարրի անվանումը տարբեր լեզուներով կարող է տարբեր հնչել: Լատինե­րեն «ferrum», անգլերեն «iron», ռուսերեն «железо», հայերեն «երկաթ»՝ դրանք նույն տարրի անվանումներն են: Որպես քիմիական տարրի նշան՝ ընդունվում է լատիներեն անվանման սկգբնատառը (գլխատառով գրված): Նույն տառով սկսվող տարրերի նշաններն իրարից տարբերելու համար՝ մեկից բացի մյուս տարրերի անվանման առաջին տառից հետո փոքրատառով գրվում է նաև հաջորդ տառերից որևէ մեկը: Օրինակ՝ կալցիումը (լատ.’ Calcium) նշանակվում է Ca, կադմիումր (լատ.’ Cadmium)’ Cd, իսկ քլորը (լատ.’ Chlorum)’ Cl: Ստորև աղյուսակում ներկայացված են որոշ քիմիական տարրերի անվանումներ՝ համապատասխան լատինատառ նշաններով և արտասանությամբ:

Քիմիական տարրըՔիմիական նշանըԱրտասանությունը
ԱզոտNէն
ԱլյումինAlալյումին
ՋրածինHհաշ
ԹթվածինOо
ԵրկաթFeֆեռում
ՊղինձCuկուպրում
ԱրծաթAgարգենտում
ՈսկիAuաուրում
ԿապարPbպլումբում
ՑինկZnցինկ
ԱծխածինCց
ԾծումբSէս
ՖոսֆորPպե
ՔլորClքլոր
ԲրոմBrբրոմ
սիլիցիումSiսիլիցիում