Մաթեմատիկայի ստուգատես

  1. Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 6 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3։

4) 4363

2. Ո՞ր շարքի թվերն են դասավորված աճման կարգով:

1) 20, 356, 4044, 5797

3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը փոքրացնենք 10 անգամ, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:

2) կփոքրանա 10 անգամ

4. 97184 < 971*4 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ ամենամեծ թվանշան կարող ենք տեղադրել, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի։

3) 9

5. Գտի՛ր 21 թվի 3/7 մասը:
1)9

6. Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 րոպե 25 վայրկյանը վայրկյաններով:

2) 325վ

7. Նկարում պատկերի ո՞ր մասն է ներկված սևով:

3) 1/8

8. Քանի՞ կիլոգրամ է է 7/100 տոննան։

4) 70

9. Նշիր ամենափոքր քառանիշ թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան:

1)1023

10. Գտի՛ր 2262 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

3) 62

11. Ըստ օրինաչափության գտի՛ր տրված հաջորդականության հաջորդ անդամը՝ 5, 8, 11, 14,․․․

Պատ.՝ 17

12. Հաշվի՛ր (2000-40•5):90+380 արտահայտության արժեքը

Պատ.՝ 400

13. AB հատվածի երկարությունը 21 սմ է, AC հատվածը՝ 7 սմ : Գտի՛ր CB հատվածի երկարությունը:

Captionless Image
Պատ.՝ 14սմ

14.Գտիր 44սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու մակերեսը։

Պատ.՝ 121

15. Տուփում կա 11 կանաչ, 5 դեղին և 8 կապույտ մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել տուփից, համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը կապույտ է։

Պատ.՝ 17

16. Սմբատն ու Լյովան միասին ունեն 4000 դրամ։ Որքա՞ն գումար ունի Լյովան, եթե Սմբատն ունի 600 դրամով ավելի գումար, քան Լյովան։

4000-600=3400

3400:2=1700դրամ ունի Լյովան

17. Երեք իրար հաջորդող բնական թվերի գումարը 309 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

309:3=103

103+1=104

103-1=102

Պատ.՝ 102, 103, 104