Տնային հանձնարարություն 04.05.21

608. Կատարիր գործողությունները:

ա) 3կգ 250գ +3կգ 750գ=7կգ

8 կգ 420գ+3 կգ 950գ=12կգ 370գ

բ) 8կգ 650գ+6կգ 350գ=15կգ

5կգ 870գ+7 կգ 430գ=13 կգ 300գ

609. Կատարիր գործողությունը:

ա) 14կգ 250գ-3կգ 750գ=11կգ 500գ

28ց 32կգ- 4ց 90կգ=24ց 942կգ

22տ 200կգ-640կգ=22տ 560կգ

բ) 18կմ 650մ-16կմ 350մ=2կմ 300մ

15մ 25սմ- 7մ 40սմ=8մ 85սմ

16դմ 7սմ-8սմ= 16դմ 9սմ

682.Կատարիր գործողությունը

ա) 34կմ 85մ+2կմ 35մ=36կմ 120մ

42դմ 7սմ+ 5դմ 8սմ=47 դմ 5սմ

բ) 12կգ 650գ+6կգ 450գ=19կգ 100գ

22տ 210կգ+2տ 880կգ= 25տ 90կգ

գ) 2օր 16ժ+ 3օր 9ժ=7օր 1ժ

12ժ 20ր+2ժ 40ր=15ժ

Ջաննի Ռոդարի «Երկիր, որտեղ ոչ մի սուր բան չկա»

Ջովանինոն շատ էր սիրում ճանապարհորդել:   Ճամփորդեց-ճամփորդեց, մի օր էլ հայտնվեց այնպիսի երկրում, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար:  Տներն այդ երկրում կառուցված էին առանց սուր անկյունների, նրանք կլոր էին:  Շենքերի տանիքներն էլ էին կլոր: Ճանապարհի կո□քին, որտեղով քայլում էր Ջովանինոն, թփերի ու վարդերի պուրակ կար: Ջովանինոն  որոշեց մի վար□  քաղել և զարդարել իր   բաճկոնը: Նա   զգուշությամբ ուզում էր պոկել վարդը, որպեսզի մատը չծակի, բայց տեսավ, որ վարդը փուշ չունի, ուրեմն՝  իր մատը չի ծակի:  Այդ ժամանակ թփերի ետևից հայտնվեց քաղաքային պարեկը և ժպտալով հարցրեց Ջովանինոյին.

-Դուք երևի չգիտե՞ք, որ չի  կարելի վարդ քաղել:

-Ներեցեք ինձ … ես չմտածեցի,  որ…

-Այդ դեպքում Դուք պետք է վճարեք տուգանքի կեսը,- ասաց պարեկը և սկսեց գրել անդորրագիրը:
Ջովանինոն  հանկարծ նկատեց, որ պարեկի գրիչը սուր չէ, և խնդրեց ցույց տալ այն:

— Խնդրեմ ,- ասաց պարեկը և մեկնեց գրիչը:

Գրիչը, ինչպես նաև պարեկի  թուրը , ամենևին սուր չէին , դրանք բութ էին, բութ:

— Սա ի՞նչ երկիր է, այստեղ ամեն ինչ տար□րինակ է:

Այստեղ ոչ մի սուր բան չկա,- բացատրեց պարեկը:

-Իսկ մե՞խը,- հարցրեց Ջովանինոն,- չէ ՞ որ այն պետք է սուր լինի:

-Մենք մեխ չենք օգտագործում: Մեխի փոխարեն սոսինձ ենք օգտագործում:  Իսկ հիմա բարի եղեք ինձ երկու անգամ ապտակել:

Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց.

-Ո՛չ, ո՛չ, ի՞նչ եք ասում, ես չեմ ուզում հայտնվել բանտում, եթե այդպես է, ես պատրաստ  եմ  երկու ապտակ ստանալ:

-Բայց մեզ մոտ այդպես է ընդունված. լրիվ տուգանքը՝ չորս ապտակ, կեսը՝ երկու,- պատասխանեց պարեկը:

-Երկու ապտակ պարեկի՞ն:

-Այո՛:

-Բայց դա իրավացի չէ, այդպես չի կարելի:

-Իհարկե արդարացի չէ. այդպես չի՛ կարելի :

-Իհարկե արդարացի չէ, և որպեսզի այդպես չլինի, ոչ ոք օրենքը չի խախտում: Դե,  ես սպասում եմ. տվեք ինձ երկու ապտակ և մյուս ան□ամ ավելի զգույշ եղեք:

-Բայց ես չեմ ուզում ձեզ ապտակել:

-Այդ դեպքում ես ստիպված եմ ձեզ առաջարկել լքել մեր երկիրը:

Եվ Ջովանին ստիպված եղավ հեռանալ այն երկրից, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար: Բայց նա երազում էր վերադառնալ այնտեղ և ապրել ամենաօրինակելի օրենքներով և ամենադաստիարակված մարդկանց հետ:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դ\ո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

Կողքին

Տարօրինակ

Վարդ

անգամ

 1. Ի՞նչ է նշանակում պուրակ բառը.
  ա/բանջարանոց
  բ/արտ
  գ/զբոսայգի
  դ/ծաղկի խանութ

3.Լրացրո՛ւ առած-ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից՝  զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա

ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորի  :
բ/ Խաչն իմն է  զորությունը ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը    փողոցում էլ կկորցնես:
դ/ Այսoրվա  գործը վաղվան չեն թողնի:

5.Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

— Սա ի՞նչ երկիր է, այստեղ ամեն ինչ տարօրինակ է:

Բայց նա երազում էր վերադառնալ այնտեղ և ապրել ամենաօրինակելի օրենքներով և ամենադաստիարակված մարդկանց հետ:

 1. Տուգանք, զգուշություն, քաղաքային, արդարացի բառերը ածանցավոր բառեր են, առանձնարու ածանցները, ապա այդ ածանցներով կազմիր նոր բառեր։

Տուգանք-տուգանային

Զգուշություն

Քաղաքային

7.Ինչպիսի՞ երկրում էր հայտնվել Ջովանինոն:

Մի հրշալի երկրում, որտեղ բոլորը պհապանում էին կանուները և ոչ մի սուր բան չկա:

8.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:

Երկու հատ վարդ նորից տնկի:

9.Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.

ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը+
դ/որովհետև միամիտ էր

10.Կուզեի՞ր Ջովանինոյին հետ գնալ այդ երկիր:

Ես ուզում եմ գնալ այդ երկիր և տեսնել, թե ինչպես են ապրում  առանց սուր բաների:

Դասարանական 04.05.21

630. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

բ) 320000:(3012+6988)+(4580-3012)

3012+6988=10000

320000:10000=32

4580-3012=1568

32+1568=1600

320000:(3012+6988)+(4580-3012)=1600

557Կատարիր գործողություններ

բ) 24տ 300կգ – 6տ 450կգ=23տ 1300կգ – 6տ 450=17տ 850կգ

12ց 36կգ-8ց46կգ=11ց 136կգ-8ց 46կգ=3ց 90կգ

515Կատարիրր գործողույունը

բ)82կգ-6գ=81կգ 1000գ-6գ=81կգ 994գ

514 Հաշվիր արտահայտության արժեքը եթե a=888

բ) 302+(a-2604:6)x62

2604:6=434

888-434=454

454×62=29148

302+29148=29490

Պատ.՝ 29490