Տնային առաջադրանք 04.29.21

1038. Արտահայտիր նշված միավորներով.

3/5սմ=6մմ

7/20դմ=35մմ

5/20մ=250մմ

3/50կգ=60գ

4/5տ=8ց

7/100ց=7000գ

5/20ր=15վ

3/30ժ=6ր

3/4օր=18ժ

1039. Կատարիր գործողությունը:

77կմ-35մ=76կմ 1000մ-35մ=76կմ 965մ

42դմ 2սմ-7սմ=41դմ 12սմ-7սմ=41դմ 5սմ