Տնային առաջադրանք 04.26.2021

976 Արտահայտիր նշված միավորներով:

ա)

3/5դմ=6սմ

4/5սմ=8մմ

1/20կմ=500դմ

բ) 2/5կգ=400գ

3/25տ=120կգ

3/50տ=3/5ց

Գ) 3/6ր=30վ

4/10ժ=24ր

7/8օր=21ժ

977. Տատիկը իր պատրաստած գաթայի 1/7 մասը տվեց Աշոտին, 2/7մասը Սուրենին, 4/7 մասը Հայկին: Ում գաթան էր ամենաշատը:

1/7 < 2/7

2/7 < 4/7

Պատ.՝ Հայկի

974. Համեմատիր

ա) 4/7 > 3/7

6/7 > 6/9

բ) 8/14 > 7/14

21/24 =21/24

գ) 11/25 > 5/25

22/31 < 22/23

դ) 7/15 = 7/15

3/14 = 3/14

975.

ա) 1/5 < 4/5

բ) 7/10 > 4/10

գ) 3/20 < 6/20

դ) 2/12 </ 4/12