Հայրենագիտություն 04.19.2021

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Փորձե՛ք բացատրել` ի՞նչ եք հասկանում մայրենի լեզու և
  օտար լեզու ասելով։

Ես մայրենի լեզու ասելիս միանգամից պատկերացնում եմ հայերենը, որովհետև ես հենց ծնվել եմ իմ շուրջը խոսել են հայերեն:

Ես օտար լեզու լսելուց հասկանում եմ իմ համար անհասկանալի լեզու:

 1. Զարգացման ի՞նչ փուլեր է անցել հայերենը։

Հայերենը ամցել է երեք փուլով՝ գրաբար, միջին հայերեն և աշխարհաբար:

 1. Ի՞նչ ճյուղեր ունի գրական հայերենը։

Գրական հայերենը ունի երկու ճյուղ արևմտահայերեն և արևելահայերեն:

 1. Ինչո՞վ է պայմանավորված երկու գրական լեզուների գոյությունը։

Արևմտահայերենի և արևելահայերենի գոյությունը պայմանավորված է նրանով, որ
մի որոշ ժամանակ մեր հայրենիքը բաժանված է եղել երկու մասի`
Արևմտյան և Արևելյան:

 1. Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ է անհրաժեշտ իմանալ օտար լեզուներ.
  փորձե՛ք վերհիշել որևէ դեպք, երբ ձեզ շատ անհրաժեշտ է
  եղել լեզվի իմացությունը։

Ես երկրորդ դասարանում գնացել էի Եգիպտոս և այնտեղ մի սևամորթ կանգեցրեց և մի քանի հարց տվեց, չիմանալով լավ անգլերեն՝ ես իր բոլոր հարցերին այո պատասխանեցի, իսկ հիմա, երբ հիշում եմ իր տված հարցերը, արդեն կարող եմ պատասխանել:

Իմ խորհուրդը ձեզ. լավ սովորեք օտար լեզուներ նման իրավիճակում չհայտնվելու համար: