Ոսկու կարասը

  1. Գրել կանաչով նշված բառերի հականիշները։

աղքատ-հարուստ

անգետ-գիտուն

գոռում-շշնջալ

ճշմարիտ-սուտ

  1. Բացատրել կարմիրով նշված դարձվածքները։

աչքդ լուս-շնորհավոր

աչքերը չորս է բացում-ուշադիր նայուոմ

  1. Նարնջագույնով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծել՝ արմատ, ածանց։

վար+ու+ցանք

թագ+ավոր

  1. Ի՞նչու էր գյուղացիներից ամեն մեկը պնդում, թե ոսկու կարասը մյուսինն է և ոչ իրենը։ Մարդու ո՞ր հատկանիշի մասին է խոսում դա։

ազնվությանմբ

  1. Քո կարծիքով՝ ի՞նչու թագավորը կարասի մեջ օձեր տեսավ։

Իմ կարծիքով թագավորը օձեր տեսավ, որովհետև նա ուզում էր ոսկին իրեն վերցնել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s