Դասարանում

Բ) որքան ճաոնապարհ կանցնի կրիան 10րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր  է:

12×10=120

Պատ.՝ 120մ

Գ) որքան ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքի պահից 15 վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունն 8կմ/վ է:

8×15=120

Պատ.՝ 120

748 բ) հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A Վայրից գնում է նրանից 5կմ 300մ հեռավորություն վրա գտնվող b վայրը: Որքան ճանապարհ նա դեռ կունենա անցնելու շարժվելուց 30րոպե հետո:

Լուծում

30×130=3900մ

5300-3900=1400մ կմնա

Պատ.՝ 1400 մ կմնա

749. A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 85կմ/ժ արագություն, իսկ երկրորդը 90կմ/ժ: Շարժվելուց 2ժամ հետո նրանք հանդիպեցին: Հաշվիր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը:

Լուծում

(85×2)+(90×2)=350

Պատ.՝ 350

750 A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին երկու մեքենա: Որքան կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելու 2Ժամ հետո: մեքենաներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ է, իսկ մյուսինը 75կմ/ժ:

Լուծում

60×2=120

75×2=150

150+120=270

Պատ.՝ 270

752 բ) Կովը մեկ օրում ուտում 20 կգ խոտ: Որքան խոտ է անհրաժեշտ անասնապահ 5 կով մեկ շաբաթ  կերակրելու համար:

Լուծում

7×5=35

35×20=700

Պատ.՝ 700կգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s