Դասարանում 10.03.2021

658. 5-ի բազմապատիկ են արդյոք հետևյալ  արտահայտությունների արժեքները:

Բ) 7366-114=7252

Պատ.՝ ոչ չի բաժանվում

3036-321=2715

Պատ.՝ այո, բաժանվում է

3362-27=3335

Պատ.՝ այո, բաժանվում է

Գ) 4251+214=4465

Պատ.՝ այո, բաժանվում է

1326-196=1130

Պատ.՝ այո, բաժանվում է

2345-23=2322

Պատ.՝ ոչ, չի բաժանվում

663. Բ)Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դրանից փոքր է 3 անգամ: Այդ թվերի գումարը քանի անգամ է մեծ փոքր թվից:

Լուծում

75:3=25

25+75=100

100:25=4

Պատ.՝ 4 անգամ

664. A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Հանդիպման պահին առաջինն անցել էր 60կմ, որը 2անգամ պակաս էր մյուսի անցած Ճանապարհից: Որոշիր A և B վայրերի հեռավորությունը:

Լուծում

60×2=120

120+60=180

Պատ.՝ 180

665 Պապիկը 60 կգ խաղողը լցրեց արկղի և զամբյուղի մեջ: Արկղում  եղավ 5 անգամ ավելի, քան զամբյուղում:Նա որքան խաղող լցրեց յուրաքանչյուրի մեջ:

60:6=10

60-10=50

Պատ.՝ արկղում 50, զամբյուղում 10a   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s