Դասարանական 24.02.2021

557 կատարիր գործողությունները

բ) 24տ 300կգ-6տ 450 կգ=23տ 1300կգ-6տ 450կգ=17տ 850կգ

12ց 36 կգ – 8ց 46կգ=11ց 136կգ-8ց 46կգ=4ց 90կգ

558. տրված թվերից ընտրիր այն թիվը, որ տեղադրելով b-ի փոխարեն կստանաս հավասարություն:

5, 60, 10, 70, 50, 80

բ) 700=70x10+0

0=60x4=240

60=50x2-40

560. լրացրու դատարկ վանդակները

284+362=646

646+500=1146

1146-500=646

646-500=146

500-362=138

1146+646=1792

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s