Տնային 16.12.2020

412. Ուղղանկյան պարագիծը 330մմ է: Հաշվիր նրա լայնությունը գիտենալով, որ երկարությունը 85 մմ է:

Լուծում

85+85=170

330-170=160մմ

160:2=80մմ

Պատ.՝ մեկ կողմը 80մմ է

413բ,) Ուղղանկայն պարագիծը 412մմ է: Հաշվիր նրա երկարությունը ու լայնությունը գիտենալով, որ նրանց տարբերությունը 24մմ է:

24×2=48

412-48=364

364:4=91

91+24=115

Պատ.՝ Մեկը 115, Մյուսը 91

412 գ) Ուղղանկայն պարագիծը 364մմ է: Հաշվիր նրա մակերեսը գիտենալով,որ երկարությունը ու լայնությունը տարբերությունը 32մմ է:

Լուծում

364-32=332

332:4=83

32:2=16

83+16=99

99×83=8217

S=8217