Տնային 15.12.2020

403. կատարիր գումարում և արդյունքը ստուգիր հանումով:

Ա) 3245+125=3370

Ստուգում 3370-125=3245

Բ) 3526+514=4040

Ստուգում 4040-514=3526

404. կատարիր հանումով և արդյունքը ստուգիր գումարում:

ա) 6153-523=5630

Ստուգում 5630+523=6153

բ) 2453-216=2237

Ստուգում 2237-216=2453

405. Կատարիր բազմապատկում և արդյունքը ստուգիր բաժանումով

ա) 1560×6=9360

9360:6=1560

բ) 4200×50=210000

210000:50=4200

406. Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով:

ա) 21500:50=430

Ստուգում 50×430=21500