Տնային 14.12.2020

273) երեք թվերի գումարը 852 է: Առաջին թիվը 45-ով մեծ է առաջին թվից, իսկ երկրորդը 51-ով մեծ է երրորդից: Որոնք են այդ թվերը:

Լուծում

45+51=96

852-96=756

756:3=27

27+45=72

27+51=78

Պատ. առաջին թիվը 78, երկրորդ թիվը 72, երրորդ թիվը27

274 ) Սոնան ու Անին ունեն ընդամենը 62 կարմիր և 38կանաչ ուլունք: Եթե Անին 10 կարմիր տա Սոնային, Իսկ Սոնան 4կանաչ ուլունք տա Անիին ապա նրանց կարմիր ուլունքների քանակները իրար կհավասարեն, կանաչները իրար: Քանի կարմիր և քանի կանաչ ուլունք ունի Սոնան:

Կարմիր 41-Անի, 21-Սոնա

Կանաչ 15-Անի, 23-Սոնա

Պատ.՝ Սոնան ունի 23 կանաչ, 21 կարմիր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s