Տնային 09.12.2020

373. Երեք իրար հաջորդող թվերի գումարը 183 է : Որո՞նք են այդ թվերը:

Պատ.՝ 60, 61, 62

371. Ա) Կատարիր գործողույունները.

44կմ -35մ=43կմ 1000մ-35մ = 43կմ 965մ

62դմ 2սմ – 8 սմ= 61դմ 12սմ-8սմ=61դմ 4սմ

375 ա) Տպարանում գրքիի շապիկի թաղանթապատող հաստոցը 10 րոպեում թաղաթթապատոււմ է 240 շապիկ: Քանի շապիկ կթղանթապատի այդ հաստոցը 2ժամում:

2ժամը հավասար է 120 րոպեի:

120:10=12

12:240=2880

Պատ.՝ 2880

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s