«Թուխիկը»

քարասիրտ – անսիրտ

Լինում է չի լինում մի ագռավ և մի բժիշկ-որսորդ: Բժիշկը մի ագռավ է ունենում, այդ ագռավը նա ձեռք և բերել որսի ընթացքում: Ագռավը շատ հավատրիմ էր տիրոջը: երբ բժիշկ ուզում էր հաց ուտել կանչում էր և ասում

—Թուխիկսս

և ագռավը գալիս էր նոր բժիշկը սկսում էր հաց ուտել

Մաս 1ին «նախաբան»

Continue reading

Դեղին ծով

Դեղին ծովը խաղաղ օվկիանսսի մասն է կազմում: Դեզին ծովը անցնում է Կորեայի և Չինաստանի միջև: Դեղին ծովի ամբողջ մակերեսը 416կմ քառակուսի է:

Настаяшние время

А) Играть (I)

Ячто играю?играю
Тычто играешь?играешь
Ончто играет?    играет
Оначто играет?    играет
Мычто играем?играем
Вычто играете?играете
Оничто играют?играют

Что делать?

Б) Читать

Ячто читаю?читаю
Тычто читаешь?читаешь
Ончто читает?    читает
Оначто читает?    читает
Мычто читаем?читаем
Вычто читаете?читаете
Оничто читают?читают

Что делать?

В) Уметь

Ячто умею?умею
Тычто умеешь?умеешь
Ончто умеает?    умеет
Оначто умеает?    умеет
Мычто умеаем?умеем
Вычто умеаете?умеете
Оничто умеают?умеют