Մաթեմատիկական նախագիծ

Օգտագործվող միջոցները
   Թվային գործիք : 

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

N201520162017201820192020
4-րդ172941203752
5-րդ121530312347

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Տրված թեմայով նյութերի ձևավորում:
Բանավոր հաշվումների կատարում և պատկերացում
Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում:
Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Նախապես ձեռքի տակ ունենալ վերջին 5 տարիների սովորողների տվյալները , համեմատել ամեն տարվա սովորողների թվաքանակները , դասավորել ըստ տարիների՝ աճման կարգով:

Ամփոփում

Աշխատանքները ավարտելուց հետո, կազմել դիագրամներ, ըստ տարիների և ըստ դասարանների: Աշխատանքները  ամփոփել բլոգում:

N201520162017201820192020
4-րդ172941203752
5-րդ121530312347
4-րդ դասարան

52-17=35 սովորողների տարբերությունը 2015-2020 թվականներին

52-29=23 սովորողների տարբերությունը 2016-2020 թվականներին

52-41=11 սովորողների տարբերությունը 2017-2020 թվականներին

52-20=32 սովորողների տարբերությունը 2018-2020 թվականներին

52-37=15 սովորողների տարբերությունը 2019-2020 թվականներին

N201520162017201820192020
4-րդ172941203752
5-րդ121530312347
5-րդ դասարան

47-12=35 սովորողների տարբերությունը 2015-2020 թվականներին

47-15=32 սովորողների տարբերությունը 2016-2020 թվականներին

47-30=17 սովորողների տարբերությունը 2017-2020 թվականներին

47-31=16 սովորողների տարբերությունը 2018-2020 թվականներին

47-23=24 սովորողների տարբերությունը 2019-2020 թվականներին

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s