Մաթեմատիկա 7.11.2020

261 ա) Հաշվիր արտահայտության արժեքը

37x(709-5×55)+64000:(250×8)

5×55=275

709-275=434

250×8=2000

37×434=16058

64000:2000=32

16058+32=16090

37x(709-5×55)+64000:(250×8)=16090

263 ա,բ) Տրված թվերը դասավարորիր

ա) աճման կարգով

22024, 7845, 324, 22105, 7842, 350, 16, 333333, 5

բ) նվազման կարգով

324, 1875, 35687, 24, 371, 1880, 35609, 777777, 7

Ա) 5, 16, 324, 350, 7842, 7845, 22024, 22105

Բ) 777777, 35687, 35609, 1880, 1875, 371, 324, 24, 7

270 ա) Երկու թվերի գումարը 2410 է: Երկրորդ թիվը 420-ով մեծ է առաջին թվից: Որոնք են այդ թվերը

2410-420=1990

1990:2=995 առաջին թիվը

995+420=1415 երկրորդ թիվը

Պատ.՝ 995 առաջին թիվը, 1415 երկրորդ թիվը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s