Մաթեմատիկա դասարանում 30.10.2020

Կատարիր հանում և պատասխանը ստուգիր գումարումով:

672-672=0

Ստուգում ՝ 0+672=672

90126-9008=81118

Ստուգում 81118+9008=90126

263 բ) Լուծիր հավասարությունը

12 կգ 250 գ – 6 կգ 50 գ = 6կգ 200գ

26 տ 20 կգ – 8 տ 20 կգ = 18տ

18 տ 8 ց – 6 տ 2 ց =12 տ 6 ց

263գ) Լուծիր հավասարությունը

22 կմ 45 մ – 6 կմ – 35մ =16 կմ 10 մ

36 մ 20 սմ – 7մ 20սմ = 29 մ

18մ 9դմ – 6 մ 8դմ

366. բ) Երեք թվերի գումարը 5418 է: Առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից: Երկրորդթիվը 444-ով փոքր է երրորդից: Որոնք են այդ թվերը

5418-333+444=5529

5529:3=1843 երրորդ թիվը

1843+333=2176 առաջին թիվը

1843-444=1399 երկրորդ թիվը

Պատ. ՝ 1399 երկրորդ թիվը, 2176 առաջին թիվը, 1843 երրորդ թիվը