Մաթեմատիկա տնային առաջադրանք 14.10.2020

Վարժ.176 ա, բ)

Աստղանիշները փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստացախ թվերը դասավորած լինեն աճման կարգով:

8*6, 815, *05

806, 815, 905

5648, 56*5, 56*0

5648, 5655, 5670

Վարժ.171 համեմատիր

7կգ 850գ և 8կգ 200գ

8տ 40կգ և 8տ 400գ

90տ 10ց 91տ

75ց 32 կգ և 7տ 532կգ

7կգ 850գ < 8կգ 200գ

8տ 40կգ > 8տ 400գ

90տ 10ց = 91տ

75ց 32կգ = 7տ 532կգ

Վարժ. 170 ա) Գտիր այն թվերը, որոնց տարբերությունը 21 է, իսկ գումարը 4483:

4483-21=4462

4462:2=2231

2231+21=2252

Պատ.՝ 2252 և 2231

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s