Մաթեմատիկա Տնային հանձնարարություն 08.10.2020

առաջին ծորակով 1ժամում ջրավազանը կարող է լցվել 1350լ ջուր, իսկ երկրորդով 3անգամ քիչ

որքան ջուր կարող է լցվել 2ժամում 2ծորակներով միաժամանակ

Լուծում

1350:3=450լ ջուր երկրորդ ծորակով կլցվի 1 ժամում

(450+1350)x2=3600լ ջուր 2ժամում 2ծորակներով միասին

Պատ.՝ 3600լ ջուր 2ժամում 2ծորակներով միասին

18օր 5ժամ=17օր 29ժամ

14ժամ 20րոպե= 13ժամ 80րոպե

27րոպե 5վարկյան=26րոպե 65վարկյան

Մայրենի դասարանում 08.10.2020

 • Հինգշաբթի՝ Գործնական աշխատանք 1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
  Ուրագ, գույն, աշուն, ուսուցիչ, դանակ, գետ, թաշկինակ, թռչուն, այգեպան,
  աստղ, կրակ, փայտ, կիրակի, երեխաներ, բանջարեղեն, սիրտ, օտարական,
  հողագործ, օդաչու, գարնանային, հեռախոս, կառապան, մուկ, մկնիկ, շուն,
  շնիկ, փոքր, փոքրիկ, հերթապահ, բանալի, կայծ, կայարան, Երևան, ելակ,
  եղանակ, սիրասուն, վրան, խնդիր, բռնակ, մկրատ, գլուխ, խնձոր, բարձր,
  շրջան, թխվածք, մթնել, թանձր, պտույտ, մանր, վագր, սղոց, նվեր, չմուշկ,
  պտուղ, թմբուկ, բարևել, երևալ, կարևոր, արևաշող, սևագիր, սերկևիլ,
  տերևաթափ, Իջևան, անձրևանոց, թևավոր, ուղևոր, Սևան, շատրվան:
Continue reading

Մաթեմատիկա դասարանում 08.10.2020

Վարժ. 153

Համառոտ

առաջին ծորակով 1ժամում ջրավազանում կարող է լցվել 1350լ ջուր

երկրորդ ծորակով 2անգամ ավելի

որքա՞ն ջուր կարող է լցվել 2ժամում 2ծորակներով

Լուծում

1350×2=2700լ ջուր կլցվի 1ժամում երկրորդ ծորակով

(2700+1350)х2=8100լ ջուր կլցվի լողավազանում 2ծորակներով 2ժամում

Պատ.՝ 8100լ ջուր կլցվի լողավազանում 2ծորակներով 2ժամում

Վարժ.159

3տ 500կգ=2տ 1500կգ

24կգ 200գ=22կգ 2200գ

27ց 50կգ=25ց 250կգ

24կմ 52մ=23կմ 1052մ

28մ 5դմ=27մ 15դմ

24սմ 7մմ=23սմ 17մմ

Վարժ.160

8100:90=90

90.40=3600

3600:600=6

6.50=300

300:3=100

100.81=8100