Մաթեմատիկա 22.09.2020

 1. Հաշվիր.
  ա)  2184 -725 + 96542 – 7205=90796                     բ)   8592 – 657 + 124567 – 7025=125477
         1000 : 4 * 80 : 200=100                                              5100 : 6 * 40 : 200=170
         215 * 4 : 20 * 30=1290
 2.                                                  33600 : 60 : 70 * 22=30

 3. Մրգային աղցանի համար Սոնան օհտագործեց խնձոր, տանձ և դեղձ : Խնձորը 320 գ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 120 գ-ով քիչ էր դեղձից : Հաշվիր, թե որքան միրգ օգտագործվեց Սոնան՝ գիտենալով, որ դեղձը 600 գ է :

Պատ՝. 2կգ միրգ (2000գ)

 • Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե   a=3200

   a + 308 – 1654                 5 * a : 40                        a + 3208 – a               a : 40 * 64
   3200 + 308 – 165=1854                 5 * 3200 : 40=400                       3200 + 3208 – 3200=3208               3200 : 40 * 64=5120

 •  Տրված թվերը գրիր երկու հավասար արտադրիչների արտադրյալի տեսքով:
  1 , 4 =2+2, 9 , 16=8+8 , 25 , 36=18+18,  49,  64=32+32 , 81 , 100=50+50  
 • Արտահայտիր.

  ա)  միլիմետրով                     բ) մետրով

  5սմ  =50 մմ                                            5կմ   =5000 մ
  7մ=7000 մմ                                                23կմ 235մ=23235 մ
  5սմ 6մմ  = 56 մմ                                   318կմ 16մ=318016
  5մ 55սմ 6մմ   =5556 մմ                            400կմ 4մ =400004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s