Մաթեմատիկա 09.17.2020

 1. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի  տեսքով:

  ա) 7 հազ.  + 3 հ.  + 3տ.  + 5մ. =7335
        8 * 10000  + 3 * 1000  +  2 * 10=83020
        200000 + 400  + 5=200405


բ )  60000  +  2000  +  50 + 5=62055
      4 * 100000  + 3 * 100  + 2 * 1=400302
      6 հազ.  + 3 հ.  + 8մ.  =6308
 

 •  Կազմիր արտահայտություն և պարզիր.
  ա) Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով:

84581-34581=50000

բ)  Որքանո՞վ կփոքրանա 434581 թիվը, եթե նրա գրության հազարավորը փոխարինենք 0-ով :

434581-430581=4000

 • Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից: Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում:

Լուծում

20×5=100 կմ անցան երկրորդ օրում

100+20=120կմ անցան երկու օրերում միասին

Պատ.՝120կմ անցան երկու օրերում միասին:

 • Հաշվիր.
  ա)  8592: 6=1432
  բ ) 5580:60=93
  գ ) 3320 * 7=23240
  դ) 308 * 40=12320

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s