Լեզվական աշխատանք 15.09.2020

  • Գործնական աշխատանք 1. Հաշվել նշված բառերի տառերի և հնչյունների քանակը՝ եզր-երեք տառ չորս հնչյուն, որդի-չորս տառ հինգ հնչյուն, սղոց-չորս տառ հինգ հնչուն, հոգի-չորս տառ չորս հնչյուն, ովքեր-հինգ տառ հինգ հնչյուն, ես-երկու տառ երեք հնչյուն, ենք-երեք տառ երեք հնչյուն, մորեղբայր- ինը տառ տաս հնչյուն, Երևան-հինգ տառ յոթ հնչյուն, բարև-չորս տառ հինգ հնչյուն, տերև-չորս տառ հինգ հնչյուն, գնդակ-հինգ տառ վեց հնչյուն, հիշել-հինգ տառ հինգ հնչյուն:

  • Գործնական աշխատանք 2. Գրեք թե բառերը քանի հնչյուն և քանի տառ ունեն՝ ոզնի-չորս տառ հինգ հնչյուն, մորաքույր-ինը տառ ինը հնչյուն, ամենաերկար- տաս տառ տասերկու հնչյուն, հնդկահավ-ութ տառ ինը հնչյուն, երազանք-յոթ տառ յոթ հնչյուն, որսորդ-վեց տառ 7հնչյուն, ամենաորակյալ-տասերկու տառ տասերեք հնչյուն, եղևնի-հինգ տառ վեց տառ, եվրոպական-ինը տառ ինը հնչյուն, ամերիկական-տաս տառ տաս հնչյուն

  • Գործնական աշխատանք 3. Գրեք բառեր, որոնք սկսվեն Ո կամ Ե տառով, հաշվեք դրանց հնչյունների և տառերի քանակը, եթե տառերն ու հնչյունները քանակով չեն համապատասխանում գրավոր բացատրեք պատճառը:
  • եվրոպական-9 տառ 9 հնչյուն
  • տաս-3տառ 3հնչյուն
  • տառ-3տառ 3հնչյուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s