Մաթեմատիկա 10.03 Դասարանական

Խնդիր 2

ա/ Երեք թվերի գումարը 4158 է: Առաջին երկուսի գումարը 2761  է, երկրորդի և երրորդի գումարը՝ 3760: Որո՞նք  են այդ թվերը;

4158-3760=398 առաջին թիվը

2761-398=2363 երկրորդ թիվը

4158-(398+2363)=1397 երրորդ թիվը

բ/ Երեք թվերի գումարը 3324 է: Առաջին երկուսի գումարը 1800 է, երկրորդի և երրորդի գումարը՝ 3000: Որո՞նք  են այդ թվերը;

Խնդիր 3

3000-1800=1200 երրորդ թիվը

1800-1200=600երկրորդ թիվը

3324-(600+1200)=1524 առաջին թիվը

Նկարը ներբեռնի՛ր և բացիր Paint-ի միջոցով / աջ կոճակ– открить с помощю Paint/ Աշխատի՛ր նկարի վրա, հետո պահպանիր;