Մաթեմատիկա 09.03.2020

  1. Աննան վճարելով 470 դրամ, գնեց 1 պաղպաղակ, 1 հաց և 1 գաթա; Սոնան, վճարելով 320 դրամ, գնեց 1 պաղպաղակ և 1 հաց; Որքա՞ն արժե 1 գաթան;

Լուծում

470-320=150 դրամ  արժե 1գաթան

Պատ.՛ 150 դրամ  արժե 1գաթան  

  • Երեք թվերի գումարը 2546 է; Առաջին երկուսի գումարը 1761 է; Ո՞րն է երրորդ թիվը;

Լուծում

2546-1761= 885  է  երրորդ թիվը

Պատ.՛ 885 է երրորդ թիվը

  • Լրացրու աղյուսակը.
Նվազելի9999   8901782473236555550
Հանելի32791219282343245455547777
Տարբերություն6720768250012999199997777

    Տանձ-150

Խնձոր-100

Նուռ-200

Classwork 09.03.2020 English

1.

f…ir-fair

s…ort-short

ta…l-tall

bl…e-blue

k…nd-kind

n…se-nose

hai…-hair

2.

He has short black hair.

She has blue eyes.

Her cheeks are red.

he is a nice boy.

She is a kind girl.

3.

Jim is a nice boy.

He has a small nose and small ears.

he has black hair and big black eyes.