Մարտի 2-ից 6-ը առցանց ուսուցում

Վարժ. 1

ա) 3480+500+20=4000

30000+140+160=30300

2400+600+20+180=3200

52418+200+20+180=52818

բ) 35+16500+65=16600

35+165+157416=157616

3700+300+90+410=4500

43700+300+90+410=44500

վարժ. 2

Խնդիր 1

Մայրիկը 6 տուփ կաթնաշոռի և 1 տուփ կարագի համար վճարեց 1530դրամ: Ին՞չ

արժե 1 տուփ կարագը, եթե 1 տուփ կաթնաոռն արժե 200դրամ:

Լուծում

1530-(6×200)=330դրամ արժե տուփ կարագը

Պատ.՝ 330դրամ արժե 1 տուփ կարագը

Խնդիր 2

Աննան վճարելով 1050դրամ, գնել է 1 տուփ մատիտ և 6 տետր: Ին՞չ արժե 1տուփ մատիտը, եթե 1 տետրն արժե 70դրամ:

1050-(6×70)=630 դրամ արժե 1 տուփ մատիտը

Պատ.՛ 630 դրամ արժե 1 տուփ մատիտը

վարժ. 3

խնձոր-200գ
նուռ-250գ
տանձ-250գ

վարժ. 4

ա) 30x(99004-98974):300=3

200x(6000-5960)x80=64000

բ) 300:(77004-76944)x50=2500

180:(6000-5910)x70=140

Խնդիր 3

ա) Երկու պահարանում միասին կա 24 գիրք: Առաջին պահարանոմ կա 4-ով ավելի քան երկրորդում: Քան՞ի գիրք կա յուրաքանչյուր պահարանում:

Լուծում

24-4=20գիրք

20:2=10գիրք

24-10=14գիրք

Պատ.՛ առաջին պահարանում 14գիրք, երկրորդ պահարանում 10գիրք

վարժ. 5

ա) 30000+147+160000+153=190300

2400+600+20+180=3200

52418+200+20+180=52818

բ) 350+20000+7000+150=27500

3700+300+90+410=4500

43700+300+90+410=44500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s