Ծիծեռնակի մասին 10 փաստեր

  1. Ծիծեռնակը ՀՀ-ում բնակվող, չվող թռչուն է:  Գարնանը`   մարտ-ապրիլ  ամիսներին վերադառնում է  :
  2. Նրանց կոպերը կանաչ են:
  3. Բնակվում է նաև մարդու հարևանությամբ:
  4. Բնակվում է գաղութներով:
  5. Խոշոր գաղութներում կարելի է հաշվել 100-500 բույն:
  6. Բույնը նման է կիսագնդի:
  7. Բազմանում է մայիսից մինչև հուլիս, տալիս է երկու սերունդ, դնում է 4-6 սպիտակ ձու:
  8. Քաղաքային ծիծեռնակներին հաճախ կարելի է տեսնել մեծ և փոքր խմբերով էլեկտրալարերին նստած:
  9. Ծիծեռնակների մյուս տեսակների համեմատությամբ`   ավելի հաճախ իջնում է գետնին:
  10. Նրանց միջոցով մարդիկ որոշուն են  օրվա եղանակը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s