Մաթեմատիկա 24.02.2020

  1. Տե՛ս , թե ինչպես է կատարվում հանումը և դու էլ կատարիր այդ եղան=ակով:

Աշխատում ենք A4  թղթի վրա կամ տետրերում

718446-48254=730212

535437-432164=103333

32358-2994=30644

246512-81230=245322

34508-22548=11960

344264-28446=324200

  • Արտահայտիր նշված միավորներով:

4250գ =4կգ 250 գ

2600 կգ= 2 տ ..600կգ

23400կգ=23 տ 400կգ

3340գ= 3կգ 340գ

  • Երկու թվերի գումարը 51256 է: Այդ թվերից մեկը 24509 է: Գտի՛ր այդ թվերի տարբերությունը:

51256-24509=26747

26747-24509=22238

  • Երկու թվերի տարբերությունը 5216 է: Այդ թվերից մեկը 2129 է: Գտի՛ր այդ թվերի գումարը;

 2129+5216=7345

7345+2129=9476

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s