Մաթեմատիկան խնդիրներ

4 խնձորով լի պարկերը կշռվում է 125կգ խնձոր: Առաջին պարկում կա 25կգ խնձոր, երկրորդ պարկում կա 5կգ-ով ավել քան առաջինում, երրորդում երկրորդի և առաջինի գումարը: Քա՞նի կգ խնձոր կա չորորդ պարկում:

Լուծում

25+5=30կգ է երկրորդ պարկը

25+30=55կգ է երրորդ պարկը

125-(55+30+25)=10կգ է չորորդ պարկը

Պատ.՛ 10կգ է չորորդ պարկը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s