Մաթեատիկա 06.02.2020 Դասարանական և լրացուցիչ

Ուշադիր կարդա՛ խնդիրը, խնդրի լուծման հարցաշարը, լուծման ձևը և լուծի՛ր մյուս երկու խնդիրները;

Հայկը, Սեդան ու Նոյը միասին հավաքեցին 850 գ ելակ; Հայկը հավաքեց 250 գ, իսկ Սեդան հավաքեց 280 գ;  Թոմը Սեդայից որքանո՞վ ավելի ելակ հավաքեց;

Խնդրի լուծման հարցաշար՝

  1. Որքա՞ն ելակ հավաքեցին Հայկն ու Սեդան միասին;
  2. Որքա՞ն ելակ հավաքեց Թոմ;
  3. Թոմը Սեդայից որքանո՞վ է ավելի հավաքել;

Լուծում՝

  1. 250+280=530
  2. 850-530=320
  3. 320-280=40

Պատ՝ 40 գ-ով;

Խնդիր 1

Կարտոֆիլով լի 3 պարկերը միասին կշռում են 148 կգ; Առաջինը 45 կգ է; Երկրորդը՝ 6 կգ-ով պակաս է առաջինից; Երրորդը քանի՞ կիլոգրամով է ավել երկրորդից;

Լուծում

45-6=39կգ երկրորդը

148-(45+39)=64կգ երրորդը

64-39=25կգ մնաց

Պատ.՛25 կգ մնաց

Խնդիր 2

Ցորենով լի 3 պարկեր միասին կշռում են 152 կգ; Առաջինը 45 կգ է; Երկրորդը 8 կգ-ով ավելի է առաջինից; Երրորդը քանի՞ կիլոգրամով է ավելի առաջինից;

45+8=53կգ է երկրորդը

152-(45+53)=54կգ է երրորդը

54-45=9կգ-ով է ավել առաջինից

Պատ.՛ 9կգ-ով է ավել առաջինից

Կարդա՛՝ ասելով նաև բաց թողած թվերը;

ա/ 211, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 281,291

բ/ 3211, 3221, 3231, 3241, 3251, 3261, 3271, 3281,3291

գ/ 53211, 53221, 53231, 53241, 53251, 53261, 53271, 53281,53291

դ/ 653211, 653221, 653231, 653241, 653251, 653261, 653271, 653281,653291

Լրացրո՛ւ աղյուսակը:

Նախորդ կլոր հարյուրյակըԹիվըՀաջորդ կլոր հարյուրյակը
 700782 800
 5003562 600
 30056363 400
 500326545600 
 600789654700 
 40023401 500
 8006808 900

Գրի՛ր տրված թվից 5-ով մեծ և 5-ով փոքր թվերը;

9518, 9523, 9528

7495, 7500, 7505

62354, 62359, 62364

99994,99999, 100004

142326, 142331, 142336

999005, 999000, 998995

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s