Մաթեմատիկա 24.01.2020

  1. Դասավորիր աճման կարգով.

ա/ 10մմ, 7դմ, 300սմ, 2կմ, 6մ

բ/ 10սմ,120մ, 80դմ, 7կմ

10մմ, 7դմ, 300սմ,2կմ, 6կմ

10սմ, 120մ, 80դմ, 7կմ

  • Ներկայացրու թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

3256-3000+200+50+6

, 458766-400000+50000+8000+700+60+6

, 40048-40000, 48

500005-500000, 5

11111-10000, 1000, 100, 10, 1

  • Խնդիրներ.

ա/ Զբոսաշրջիկը առաջին օրը անցավ 125 կմ ճանապարհ, իսկ երկրորդ օրը՝ 5 կմ-ով ավելի, քան առաջին օրը; Երրորդ օրը անցավ այնքան , որքան առաջին և երկրորդ օրը միասին; Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա 3 օրում;

Լուծում

125+5=130կմ

130+125=255կմ

255+130+125=510կմ

Պատ.՛ 510կմ

բ/ Զբոսաշրջիկը առաջին օրը անցավ 78 կմ ճանապարհ, որը 123 կմ-ով պակաս էր երկրորդ օրվա անցածից; Երրորդ օրը նա անցավ 40 կմ; Ընդհամենը որքա՞ն ճանապարհ անցավ զբոսաշրջիկը 3 օրում;

Լուծում

78+123=201

201+78+40=309

  • Հաշվի՛ր.

30×4+4×40=280

20×7+2x(242+158)=940

(826-186):80+8×20=168

60×9-20×9=260

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s