Մաթեմատիկա 15.01.2020

Կարդա՛ թվերը և գրեր թվանշաններով

Կարդացվում էԳրվում է
2 հազար 3182318
24 հազար 18524185
162 հազար 324162324
318 հազար318000
19 հազար 60119601
86 հազար86000
196 հազար 781196781
601 հազար 402601402
2 հազար 82008
3 հազար 8973897
404 հազար 4404001

Հաշվի՛ր տվյալ թվի և իր հազարյակների տարբերությունը.

Օրինակ՝ 8475 

8475-8000=475

7488-7000=488

334126-334000=126

52008-52000=8

50000-50000=0

300111-300=111

160200-1600000=200

Կարդա՛ խնդրի համառոտագրությունն ու լուծումը.

Երեք թվերի գումարը 785 է; Առաջինը 480 է և 8 անգամ մեծ է երկրորդից; Հաշվի՛ր երրորդ թիվը;

I-480

II-480:8=60       785

III- ?

Լուծում՝

785-(480+60)=245

Խնդիր 2

3 օղակից բաղկացած բեկյալի երկարությունը 57 սմ է; Առաջին օղակը 36 սմ է և 4 անգամ մեծ է երկրորդ օղակից; Որքա՞ն  է բեկյալի երրորդ օղակի երկարությունը;

Համառոտագրություն

3օղակ-57սմ

Առաջին օղակ-36սմ

Երկրորդ օղակ-36:4=9սմ

Երրորդ օղակ-?

Լուծում

57-(9+36)=12սմ

Պատ.՛ 12սմ է երրորդ թիվը

Խնդիր 3

Հայկը, վճարելով 400 դրամ, գնեց հյութ, պաղպաղակ և բլիթ; Հյութի համար վճարեց 240 դրամ, իսկ պաղպաղակի համար՝ 6 անգամ պակաս; Որքա՞ն նա վճարեց բլիթի համար;

400դրամ-հյութ, պաղպաղակ, բլիթ

Հյութ-240դրամ

Պաղպաղակ-240:6=40դրամ

Բլիթ-?

Լուծում

400-(40+240)=120դրամ

Պատ.՛  120դրամ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s