Մաթեմատիկա 10.12.2019

  1. Գուլպա գործելու համար տատիկն օգտագործեց 28 մ սպիտակ, 31 մ կարմիր, ինչպես նաև կանաչ թելեր; Հաշվի՛ր, թե քանի մետր կանաչ թել է օգտագործել տատիկը՝ իմանալով, որ նա ընդհամենը օգտագործել է 94 մ թել;

Համառոտագրություն

Կարմիր թել-31մետր

Սպիտակ թել-28մետր

Ընդամենը-94մետր

Լուծում

94-(31+28)=35մետր կանաչ թել

Պատ.՛ 35մետր կանաչ թել

  • Աշոտը 35 կգ է, Արամը՝ 29:  Քանի՞ կիլոգրամ է Նարեկը, եթե երեքը միասին 100 կգ են:

Համառոտագրություն

Աշոտ-35կգ

Արամ-29կգ

Նարեկը-?

Լուծում

100-(29+35)=34 կգ է Նարեկը

Պատ.՛ 34կգ է Նարեկ

  • 54 էջանոց գրքից Աննան I օրը կարդացել  17 էջ, II օրը՝ 21 էջ, իսկ մնացածը՝ III  օրը; Աննան III օրը քանի՞ էջ կարդաց:

Համառոտագրություն

Առաջին օր-17էջ

Երկրորդ օր-21 էջ

      Ընդամենը-?

Լուծում

17+21=38 էջ կարդաց երկու օրերը միասին

54-38=16 էջ  կարդաց այդ երեք օրերում

Պատ.՛ 16 էջ կարդաց այդ երեք օրերում

Հաշվի՛ր

420:60+0:50×20=7

40×9+0x50x20=360

240 : (24:6)+50:50=61

320: (28:7)+50:50=81

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s