Մաթեմատիկա 26.11

Խնդիր 1

6մ ժապավենի համար Ռաֆայելը վճարեց 540 դրամ; Որքա՞ն պետք է վճարի Արմենը այդ ժապավենից 4մ գնելու համար;

Լուծում

540:6=90դր

90×4=360 դր

Պատ.՛ 360դր

Խնդիր 2

8 ձվի համար Նարեն վճարեց 560 դրամ; Որքա՞ն պետք է վճարի Հասմիկը 5 ձու գնելու համար;

Լուծում

560:8=7դր.

70×5=350դր.

Պատ.՛ 350դր.

Խնդիր 3

Երեք պաղպաղակն ու մեկ բաժակ հյութը միասին արժեն 620 դրամ; Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ արժե մեկ պաղպաղակը՝ իմանալով, որ հյութն արժե 350 դրամ;

Լուծում

620-350=270դր արժե 3պաղպաղակը

270:3=90դր է 1պաղպաղակը

Պատ.՛  90դր  է 1պաղպաղակը

Խնդիր 4

3 ձուն և 1 հացը միասին արժեն 330 դրամ; Հաշվի՛ր, թե ինչ արժե 1 ձուն ՝ իմանալով, որ հացն արժե 120 դրամ;

Լուծում

330-120=210դր. արժե 3ձուն

210:3=70դր. արժե 1ձուն

Պատ.՛ 70դր. արժե 1ձուն

Խնդիր 5

Նոյի մտապահած թիվը 70  անգամ փոքր է 280-ից, իսկ Արամի մտապահած թիվը 20 անգամ մեծ է Նոյի մտապահած թվից; Ո՞ր թվերն են մտապահել Նոյն ու Արամը;

280:70=4 Նոյի մտպահած թիվը

20×4=80 Արամի մտապահած թիվը

Խնդիր 6

Միլանայի մտապահած թիվը 8 անգամ մեծ է 30-ից, իսկ Սեդայի մտապահած թիվը 60 անգամ փոքր է Միլանայի մտապահած թվից; Ո՞ր թվերն են մտապահել Միլանան և Սեդան;

Լուծում

30×8=240  Միլանայի մտապահած թիվը

240:60=4  Սեդայի մտապահած թիվը

Պատ.՛ 4-ն է Սեդայի մտապահած թիվը, 240-ն է Միլանայի մտապահած թիվը

7/ Համեմատի՛ր

452 = 452

452+30 > 452+20

452-30 < 552-20

353 = 353

353+40  > 353+30

353 – 40 > 353-30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s