Մաթեմատիկա 22.11

Կլոր տասնյակների բազմապատկում և բաժանում

4×2=8

40×20=800

6:2=3

60:20=3

600:200=3

Հաշվի՛ր:

4×20=80                               8:2=4                               72:8=9

5×30=150                               80:2=40                             720:8=90

3×80=240                               800:2=400                           720:80=900

30×7=210                               800:20=40                           810:90=90

70×2=140                              800×20=16000                     480:60=80

80×4=320                                  800:200=4                         2000:400=5

90×6=540                                      720:90=8                           200:40=5

Լրացրու աղյուսակը:

A 5 7 9 20
B 40 60 80 40
a x b – 20 180 400 700 780
a 5 7 9 20
b 40 60 80 40
a x (b-20) 100 280 540 400

Խնդիր 1

Այգեգործն ամբողջ խնձորը տեղավորեց 20 արկղի մեջ՝ յուրաքանչյուրում դնելով 30կգ; Նա այդ խնձորից 240 կգ  ուղարկեց վաճառելու, իսկ մնացածը պահեստավորեց. Որքա՞ն խնձոր պահեստավորեց այգեգործը;

Լուծում

20×30=600կգ խնձոր մինչև վաճառելը

600-240=360կգ պահեստավորեց

Պատ.՛  360կգ պահեստավորեց

Խնդիր 2

Եթե Սոնայի մտապահած թիվը կրկնապատկենք, կստանանք 180-ից 20 միավորով փոքր թիվ; Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան;

Լուծում

180-20=160Սոնայի մտապահած թվի կրկնապատիկը

160:2=80Սոնայի մտապահած թիվը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s