Մաթեմատիկա 21.11

Խնդիր 1

Ավտոմեքենան երկրորդ օրն  անցավ 180 կմ, որը 2 անգամ ավելի է առաջին օրվա անցած ճանապարհից; Որքա՞ն ճանապարհ  է անցել ավտոմեքենան, այդ երկու օրում:

Լուծում

180:2=90կմ երկրորդ օրը

180+90=270կմ միասին երկու օրը միասին

Պատ.՛ 440կմ

Խնդիր 2

Օրագիրն արժե 420 դրամ, իսկ տետրը՝ 6 անգամ պակաս:

Որքա՞ն պետք է վճարել 1 օրագրի և 2 տետրի համար:

Լուծում

420:6=70դրամ արժե տետրը

2×70+420=560դրամ բոլորը միասին

Պատ.՛ 560դրամ

Խնդիր 3

Հայկը պապիկից փոքր է 10 անգամ, իսկ հայրիկից՝ 4 անգամ: Որոշի՛ր Հայկի և հայրիկի տարիքները՝ իմանալով, որ պապիկը 60 տարեկան է:
Լուծում

60:10=6տարեկան է Հայկը

6×4=24տարեկան է հայիկը

Պատ.’ 24տարեկան հայրիկը, Հայկը 6տարեկան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s