14.11.2019

Ցրտերը-холода

ձյուն-снег

գետ-река

չմուշկներ-коньки

71.

п…г…да-погода

…г…р…д-огород

г…р…х-горох

…гурец-огурец

д…р…га-дорога

ов…щи-овощи

м…рк…вь-марковь

п…мид…р-памидор

Մաթեմատիկական գործունեություն 15.11.2019

Մեկ տնկի ջրելու համար Կարենն օգտագործում է 2 դույլ ջուր; Քանի՞ լիտր ջուր է անհրաժեշտ  Կարենին 4 տնկի ջրելու համար, եթե մեկ դույլ  ջուրը 5լ է;

Լուծում

5x(2×4)=40

Պատ.՛ 40լ ջուր