Ուսումնական աշուն

Բառախաղերի շարք

Ա. Սովորողները իրենց մտքում փնտրում ու գտնում են բառեր, որոնք անմիջական կապ ունեն աշնան հետ ու փորձում են այդ «կապը» յուրովի մեկնաբանել:

Անձրև-Աշնանը միքիչ ցուրտ է, և այդ պատճառով էլ անձրև է գալիս:

Բ. Պրիզմա մեթոդով բացել աշուն բառը, ստանալ նոր բառ: Աշուն և ստացված բառով կազմել ամենատարբեր ու հետաքրքիր նախադասություններ:

Գ. Աշուն բառով կազմել բառակապակցություններ: Ամենահետաքրքիր բառակապերը դարձնել նախադասության, պատմության հիմք կամ վերնագիր:

Աշունն ունի 3 ամիս, 91 օր: Աշնանը եղանակը ոչ տաք է, ոչ սառը: Դուք գիտեք չէ՞, որ աշնանը մրգեր և բանջարեղեն են հավաքում, իսկ հիմա մի գաղտնիք բացեմ աշնան մասին. դուք զգացել եք, որ աշնան 3 ամիսն էլ վերջանում են բեր-ով, օրինակ՝ սեպտամբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s