Լրացուցիչ 25.10.2019

Լրացուցիչ խնդիրներ

  • 80 բաժին ճաշ եփելու համար պետք եղավ 10 կգ բանջարեղեն; Քանի՞ կգ բանջարեղեն է անհրաժեշտ 100 բաժին ճաշ եփելու համար;

Լուծում

80:10=8

100×8=800

Պատ.՛ 800

  • 6 տետրի համար հայրիկը վճարեց 540 դրամ; Որքա՞ն պետք է վճաիր նա այդպիսի 9 տետր գնելու համար;

Լուծում

540:6=90

9×90=810

Պատ.՛ 810

Դասարանական

Գտի՛ր անհայտ գումարելին>

448+ 68 = 516

Ստ. 516-448=68

324 + 476 = 800

Ստ.800-324=476

788= 439 + 349

Ստ.  788-349=439

700= … + 254

Խնդիր 1

Աշոտը գնեց 10 պաղպաղակ, իսկ Արան՝ 2 պաղպաղակ: Որքա՞ն պետք է վճարի Արան, եթե Աշոտը վճարել է 800 դրամ:

Լուծում

 800:10=80 ամեն պաղպաղակը

2×80=160 դրամ պետք է վճարի Արան

Պատ.՛ 160 դրամ վճարեց Արան

Խնդիր 2

100 մ լարի համար վարպետը վճարեց 5000 դրամ; Այդ նույն լարից նրան պետք է ևս 10մ; Որքա՞ն պետք է վճարի վարպետը այդ 10մ լարի համար;

Լուծում

5000:100=50 դրամ  1  մ լարի արժեքը

50×10=500դրամ  10 մ լարի արժեքը

Պատ. ՛ 10 մ լարի արժեքը 50դրամ է

Խնդիր 3

3 բաժին գաթա պատրաստելու համար Աննան օգտագործեց 6 տութ կարագ; Քանի՞ տուփ կարագ է պետք Աննային այդ գաթայից 2 բաժին պատրաստել համար;

6:3=2տուփ կարագ 1 բաժնի համար

2×2=4տուփ կարագ  2բաժնի համար

Պատ.՛ 4տուփ կարագ