Լրացուցիչ 10.18.2019

Արտաշեսը ուներ 99 կգ սերկևիլ։ Իսկ Էդգարը 9 անգամ ավել։ Քանի՞ սերկևիլ ունեին նրանք միասաին։

Լուծում

99×9=891

Պատ.՛ 891 կգ սերկևիլ ունեին

Մտապահի՛ր թիվ։ 

Մտապահածդ թիվը յոթապատկիր։

Ստացածդ թվին գումարիր 39։

Այդ թվից հանիր 7։

Պատասխանը համեմատիր(<,>,=)մտապահածդ թվի հետ։

  1. 115
  2. 115×7=805
  3. 805+39=844
  4. 844-7=837
  5. 115<837

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s