«Լրացուցիչ աշխատանք մաթեմատիկայից 16.10»

Խնդիր 1

IX դասարանում սովորում են 12 տղա և 4-ով ավելի աղջիկ, իսկ X դասարանում ՝ 17 տղա և 5-ով պակաս աղջիկ; Ընդհամենը քանի՞ աշակերտ է սովորում XI   և X դասարաններում;

Լուծում

12+(12+4)=28  IX դասարան

17+(17-5)=29  X  դասարան

28+29=57(միասին 2 դասարաննեուրում)

Պատ.՛ 57սովորող

Խնդիր 2

IX X  դասարանցիները դպրոցամերձ հողամասում պետք է տնկեին 60 տնկի; Օրվա ընթացքում IX դասարանցիները տնկեցին 25 տնկի, որը 7-ով ավելի էր X դասարանցիների տնկածներից; Քանի՞ տնկի մնաց տնկելու դպրոցականներին;

25-7=18

25+18=43

60-43=17

Պատ.՛ 17տնկի

Խնդիր 3

  • Մտապահիր որևէ երկնիշ թիվ
  • Այդ թվին գումարիր 250
  • Ստացած գումարը փոքրացրու 300-ով;
  • Պատասխանը համեմատիր մտապահած թվի հետ
  • 1) 99
  • 2) 349
  • 3) 49
  • 4) 49<99

4. Լրացրու բաց թողնված թվերը:

75ր = 7x 10ր + 5 ր

84ր = 8 x 10ր + 4 ր

75ր = 1 ժ + 15 ր

84 ր =1 ժ + 24 ր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s