«Լրացուցիչ աշխատանք մաթեմատիկայից 16.10»

Խնդիր 1

IX դասարանում սովորում են 12 տղա և 4-ով ավելի աղջիկ, իսկ X դասարանում ՝ 17 տղա և 5-ով պակաս աղջիկ; Ընդհամենը քանի՞ աշակերտ է սովորում XI   և X դասարաններում;

Լուծում

Continue reading