Լեզվագործունեություն 15.10.2019

  1. Ձայնավորների միջև գտնվող բաղաձայներն ընդգծեք:

Մշակույթ, դառնություն, լեզվաբան, նարդի, կախիչ, ավագ, գազանանաոց, դաշնամուր, հեռուստացույց, հաճույք:

  • Ավարտեք նախադասություններ:

Երբ ծառերը ծաղկում են գեղեցկանում են:

Ծիրանը կորիզ ունի, որովհետև գեղեցիկ է:

Խնձորի միջի որդը նույն կորիզն է:

Ծառերն ու ծաղիկները պետք է ջրել, որպեսզի չրառամեն:

Մարդիկ խոտերը եթե չտրորեն ավելի գեղեցիկ կլինի:

Աղջիկները սիրում են ծաղիկներ, որովհետև նուրբ են:

Մայրիկների տոնն գարնանն է, որովհետև գեղեցիկ ծաղիկներ կան գարնանը:

Գարնան արևը տաքացնում է, իսկ ամռանը շոգացնում

3. Տառերի տեղափոխությամբ ստացեք բառեր։

Բժաակ, ակբ, յլասակ, տքո, ղաքաք, ետտր, իկղաջ, ուսլամուտ

Բժաակ-բաժակ, ակբ-բակ, յլասակ-սայլակ, տքո-ոտք, ղաքաք-քաղաք, ետտր-տետր, իկղաջ-աղջիկ, ուսլամուտ-լուսամուտ

4. Գրեք մեկ բառով

Պոչ ունեցող-պոչավոր

Թև ունեցող- թևավոր

Ձայն ունեցող-ձայնավոր

Գույն ունեցող-գույնավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s