Լեզվագործունեություն 15.10.2019

  1. Ձայնավորների միջև գտնվող բաղաձայներն ընդգծեք:

Մշակույթ, դառնություն, լեզվաբան, նարդի, կախիչ, ավագ, գազանանաոց, դաշնամուր, հեռուստացույց, հաճույք:

  • Ավարտեք նախադասություններ:

Երբ ծառերը ծաղկում են գեղեցկանում են:

Continue reading