I like and I don’t like

I like ice cream. I like juice. I like fruit. I like sandwich. i like tea. I like cheese. I like egg. I like milk. I like coffee.

I don’t like salad. I don’t like chicken. I don’t like soup. I don’t like fish. I don’t like porridge. I don’t like meat,