Լրացուցիչ 25.10.2019

Լրացուցիչ խնդիրներ

  • 80 բաժին ճաշ եփելու համար պետք եղավ 10 կգ բանջարեղեն; Քանի՞ կգ բանջարեղեն է անհրաժեշտ 100 բաժին ճաշ եփելու համար;

Լուծում

80:10=8

100×8=800

Պատ.՛ 800

  • 6 տետրի համար հայրիկը վճարեց 540 դրամ; Որքա՞ն պետք է վճաիր նա այդպիսի 9 տետր գնելու համար;

Լուծում

540:6=90

9×90=810

Պատ.՛ 810

Դասարանական

Գտի՛ր անհայտ գումարելին>

448+ 68 = 516

Ստ. 516-448=68

324 + 476 = 800

Ստ.800-324=476

788= 439 + 349

Ստ.  788-349=439

700= … + 254

Խնդիր 1

Աշոտը գնեց 10 պաղպաղակ, իսկ Արան՝ 2 պաղպաղակ: Որքա՞ն պետք է վճարի Արան, եթե Աշոտը վճարել է 800 դրամ:

Լուծում

 800:10=80 ամեն պաղպաղակը

2×80=160 դրամ պետք է վճարի Արան

Պատ.՛ 160 դրամ վճարեց Արան

Խնդիր 2

100 մ լարի համար վարպետը վճարեց 5000 դրամ; Այդ նույն լարից նրան պետք է ևս 10մ; Որքա՞ն պետք է վճարի վարպետը այդ 10մ լարի համար;

Լուծում

5000:100=50 դրամ  1  մ լարի արժեքը

50×10=500դրամ  10 մ լարի արժեքը

Պատ. ՛ 10 մ լարի արժեքը 50դրամ է

Խնդիր 3

3 բաժին գաթա պատրաստելու համար Աննան օգտագործեց 6 տութ կարագ; Քանի՞ տուփ կարագ է պետք Աննային այդ գաթայից 2 բաժին պատրաստել համար;

6:3=2տուփ կարագ 1 բաժնի համար

2×2=4տուփ կարագ  2բաժնի համար

Պատ.՛ 4տուփ կարագ

Խուլի այծերը Աթ. Խնկոյան

Աշխատանք լեզվագործունեությունից՝ Paint ծրագրով   նկարի՛ր հեքիաթից  որևէ նախադասություն: Տեղադրի՛ր բլոգում, հղումն ուղարկի՛ր կողքինիդ , թող նա գուշակի ու իր բլոգում տեղադրելով ստացած հղումը՝ ներքևի մասում մուտքագրի քո նկարած նախադասությունը;


Լրացուցիչ 10.18.2019

Արտաշեսը ուներ 99 կգ սերկևիլ։ Իսկ Էդգարը 9 անգամ ավել։ Քանի՞ սերկևիլ ունեին նրանք միասաին։

Լուծում

99×9=891

Պատ.՛ 891 կգ սերկևիլ ունեին

Մտապահի՛ր թիվ։ 

Մտապահածդ թիվը յոթապատկիր։

Ստացածդ թվին գումարիր 39։

Այդ թվից հանիր 7։

Պատասխանը համեմատիր(<,>,=)մտապահածդ թվի հետ։

  1. 115
  2. 115×7=805
  3. 805+39=844
  4. 844-7=837
  5. 115<837

Русский язик 17.10.2019

43.

книга-книги

класс-классы

ученик-ученики

девочка-девочки

мальчик-мальчики

комната-комнаты

парта-парты

картина-картины

46.

кры…ка-крышка, бол…ни-болони, но…ка-ноика