Լեզվագործունեություն 19.09.2019

Կարդացեք նախադասությունը և լրացրեք մյուս նախադասությունները:

Ա. Սենյակում ավելի տաք է քան դրսում:

Դրսում սենյակից ցուրտ է:

Սենյակում դրսից տաք է:

Բ. Շունն ավելի խելացի է քան կատուն:

Կատուն շնից անխելք է:

Շունը կատվից խելացի է:

Գ. Փիղն ավելի ծանր է քան ցուլը:

Ցուլը փղից թեթև է:

Փիղը ցլից ծանր է:

Կարդացեք նախադասությունները, պատասխանեք հարցերին:

Ա. Սենյակում ավելի տաք է քան դրսում:

Որտե՞ղ է տաք: Որտե՞ղ է ցուրտ: Սենյակում ավելի տաք է: Դրսում ավելի

Բ. Շունն ավելի խելացի է քան կատուն:

Ի՞նչն է ավելի խելացի: Ի՞նչն է ավելի անխելք: Շունն ավելի խելացի է: Կատուն ավելի անխելք է:

Գ. Փիղն ավելի ծանր է քան ցուլը:

Ի՞նչն է ավելի թեթև: Ի՞նչն է ավելի ծանր: Փիղը ավելի ծանր է: Ցուլը ավելի թեթև:

Դ. Օձի լեզուն ավելի երկար է, քան մարդունը:

Ինչի՞ լեզուն է ավելի երկար: Ո՞ւմ  լեզուն է ավելի կարճ: Օձի լեզուն երկար է: Մարդու լեզուն կարճ է:

Տառերը դասավորեք այնպես, որ բառ ստացվի:

տուկա-կատու, թյունլռու-լռություն, ասրդ-սարդ, գալդ-գդալ, մդուդ-դդում, մջյունր-մրջյուն, վթաա-թավա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s