Տնային առաջադրանք

Մեկ բառով գրեք:

Քաղցրի սիրող-քաղցրասեր

Մարդ սիրող-մարդասեր

Երկար ականջներ ունեցող-երկարականջ

Երկար վիզ ունեցող-երկարավիզ

Ութ ոտք ունեցող-ութոտնուկ

Երկու գլուխ ունեցող-երկգլխանի

Թևեր ունեցող-թևավոր

Պոզեր ունեցող-պոզավոր

Քաղցր ուտելիքների տեսականի-քաղցրեղեն

Մսի  տեսականի-մսեղեն

Հացի տեսականի-հացեղեն

Թխվածքների տեսականի-թխվացքեղեն

Զարդերի տեսականի-զարդեղեն

Մրգերի տեսականի-մրգեղեն

Չրերի տեսականի-չրեղեն

Ջրերի տեսականի-ջրեղեն